Voorbeeld      logboek

Week 

35

29-8-'17
Uitleg gehad over CKV en het opbouwen van de Wix. 
Zelf gestart met de structuur van de wix

29-8-'17Uitleg gehad over CKV en het opbouwen van de Wix. Zelf gestart met de structuur van de wix

Week 

36

Week 

35

05-9-'17
Gestart met vragenlijst van CZP1

07-9-'17Vragenlijst CZP1 afgemaakt en eindopdr. gestart. 

ENZ......