Domein C - VERDIEPEN van het examenprogramma

5

De leerling kan, individueel en/of in in een klein team van medeleerlingen

een artistiek creatief proces of een aspect daarvan onderzoeken.